Jeugdrecht

Strafrecht
Elke minderjarige die bij de kinderrechter moet verschijnen voor een strafbaar feit heeft recht op een advocaat. Ditzelfde geldt ook voor de meeste gevallen waarin de minderjarige een transactie aangeboden krijgt door de Officier van Justitie. Tijdens het gehele traject worden de minderjarige en zijn of haar ouders door ons goed voorgelicht en begeleid. Samen werken we toe naar een zo gunstig mogelijke uitkomst voor (de toekomst van) de minderjarige.

Kinderbeschermingsmaatregelen
Soms gebeurt het dat de Raad voor de Kinderbescherming een verzoek indient bij de rechtbank om een minderjarige onder toezicht te stellen of uit huis te plaatsen. Wanneer het gaat om een ondertoezichtstelling staan wij geregeld ouders bij die zich niet in het verzoek kunnen vinden. In het geval van een uithuisplaatsing staan wij minderjarigen bij. In alle gevallen kijken wij, samen met de ouders en/of de minderjarige, of er minder ingrijpende alternatieven zijn.