Penitentiair recht

Wanneer u gedetineerd bent krijgt u binnen de gevangenis of het huis van bewaring te maken met de regels die zijn opgenomen in de Penitentiaire Beginselenwet. U kunt bijvoorbeeld denken aan regels over het aanvragen van incidenteel verlof, het ontvangen van bezoek en wanneer de directeur u een straf mag opleggen. Als u vindt dat u niet juist behandeld wordt en/of dat er regels niet worden nageleefd in de gevangenis of het huis van bewaring waar u verblijft, dan kunt u daarover een klacht indienen. Hebt u daarbij recht op bijstand van een advocaat? Niet altijd, maar vaak wel. In deze gevallen stellen wij – na overleg met u – de klacht op en gaan we met u mee naar de hoorzitting in de gevangenis of het huis van bewaring.