Rechtsgebieden

Strafrecht

Hebt u een dagvaarding ontvangen? Moet u bij de politie verschijnen voor verhoor? Of hebt u advies nodig?

lees verder

Jeugdrecht

Alle minderjarigen die bij de kinderrechter moeten verschijnen, of het nu is voor een strafzaak of voor een uithuisplaatsing, kunnen bij ons terecht.

lees verder

Penitentiair recht

Hebt u een klacht over de gang van zaken in de gevangenis? Wij helpen u graag.

lees verder

Cassatie

Als u het niet eens bent met het oordeel van het hof, kan uw zaak wellicht worden voorgelegd aan de Hoge Raad.

lees verder