Rechtsgebieden

Strafrecht

Hebt u een dagvaarding ontvangen? Moet u bij de politie verschijnen voor verhoor? Of hebt u advies nodig?

lees verder

Jeugdstrafrecht

Alle minderjarigen die bij de kinderrechter moeten verschijnen kunnen bij ons terecht.

lees verder

Penitentiair recht

Hebt u een klacht over de gang van zaken in de gevangenis? Wij helpen u graag.

lees verder

Cassatie

Als u het niet eens bent met het oordeel van het hof, kan uw zaak wellicht worden voorgelegd aan de Hoge Raad.

lees verder